Cięcie piłami – na pile taśmowej Bomar Ergonomic oraz piłach ramowych BKA-30