Dłutowanie wpustów i wielowpustów – na dłutownicy FCJ oraz strugarce poprzecznej PAB-40