Ostrzenie (np. noży maszyn stolarskich) – na szlifierce do płaszczyzn SPC-20A