Struganie płaszczyzn – na strugarce poprzecznej PAB-40