Wykonywanie zębatek skośnych i ślimakowych – na frezarce poziomej Reineker oraz FWA-32